Valmispakettimme tarjoaa toimivan peruspaketin KNX-järjestelmään, jota voidaan laajentaa halutessa mille tahansa talotekniikan alueelle esimerkiksi ilmanvaihdon ohjaamiseen.
 

KNX mahdollistaa modernin rakennuksen taloautomaatiojärjestelmien ohjauksen saumattomasti toimivana kokonaisuutena

Esimerkiksi valaistusohjausjärjestelmä voi yksinkertaisesti sytyttää valot päälle silloin kun joku on läsnä huoneessa, ja se voi samalla valvoa luonnollista päivänvalon tasoa himmentäen keinotekoista valoa, kun luonnonvaloa on riittävästi tarjolla.

Hyvän esimerkin energiansäästöstä voi nähdä ajamalla toimitalokeskittymien ohi keskiyöllä. Silloin voi selkeästi huomata, että näillä pienillä
ja yksinkertaisilla toimilla voitaisiin säästää merkittävästi energiakuluissa. Tehokkaan valais-tusohjauksen avulla energiakuluista voidaan saavuttaa jopa 30-40 % säästö valaistuksen energiankulutuksessa.


Käyttäjien kokemuksia

Tekniikka kehittyy valtavin harppauksin kuten myös sille asetetut odotukset. Asuntotuotantopuolella toiminnot, joita normaalisti odottaisimme käytettävän hienoissa hotelleissa, muodostavat nykyään pohjan yhä enenevässä määrin asuntokohteiden nykyaikaisessa suunnittelussa. 

 

     

 

 

 

Muunneltavuus

Muunneltavuus on omalta osaltaan KNX-järjestelmän tarjoama etu. Mikäli rakennuksen ympäristöön vaikuttaviin ohjauksiin tarvitsee tehdä muutoksia, joustava ohjausjärjestelmä mahdollistaa näiden muutosten toteutuksen aiheuttaen minimaalisesti häiriötä toimintaympäristölle.


Energiansäästö

On erittäin tärkeää, että maailman rajoitettuja energiavaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Siksi hallitus on asettanut tavoitteita ja säädöksiä energiankulutuksen valvomiseksi ja rajoittamiseksi sekä yksityisellä että kaupallisella sektorilla. Tämän ja vihreiden arvojen arvostuksen noustessa rakennuksista halutaan tehdä entistä energiatehokkaampia. Monipuolisella KNX-järjestelmällä energiankulutusta pystytään rajoittamaan helposti ja myös kiinteistön käyttäjää miellyttävällä tavalla.