KNX-TALOAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MAHDOLLISTAA KODIN
SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN MONIPUOLISEN OHJAUKSEN

 


Ohjeistukset

 

Lämmitys

Keskuspakettien lämmityksen ohjaukset ovat toteutettu 6 kanavaisilla venttiiliohjaimilla sekä huonekohtaisilla termostaateilla. Keskuspakettien venttiilienohjain on tarkoitettu 230 V lattialämmityksen toimilaitteille, mutta tämä on kuitenkin mahdollista vaihtaa 24 V toimilaitteille soveltuvaan ohjaimeen. Lämpötilojen keskitettyohjaus tapahtuu kosketuspaneelin avulla, johon on luotu jokaista lämmityspiiriä varten ohjausmahdollisuus. Lisäksi lämmitykset kuuntelevat valaistuksen kanssa yhdessä tilanneohjauksia taulukon 1 mukaan. Ohjelmointivaiheessa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Lämpötilojen oletusarvoihin

Taulukko 1. Lämmityksen tilanneohjaukset
 

  Tilanne     Lämpötila/°C
  Kotona             22
  Poissa             22
  Loma                18


Perinteisillä painonapeilla ohjattavat keskuspaketit mittaavat huoneiden lämpötilat Quad mittausyksiköillä, jonka anturit asennetaan huoneisiin huonetermostaateiksi. Quad mittausyksiköt ovat ohjelmoitu ohjaamaan jokainen yhtä venttiiliohjaimen kanavaa (Ohjain 1/lattialämmitys 1 à Venttiiliohjain lattialämmitys 1). Venttiilienohjaimet sekä termostaatit voidaan sijoittaa juuri teidän toivomiin tiloihin.

KNX painikkeille ohjattavat keskuspaketit mittaavat huoneiden lämpötilat huoneisiin sijoitettujen painikkeiden avulla, joka toimii myös huoneen termostaattina. Painikkeet toimivat huonetermostaatteina makuuhuoneissa ja yleisissä tiloissa painikkeisiin lisätään lattia-anturi, jolloin painikkeet toimivat yhdistelmätermostaatteina.

 

Valaistus

KNX:llä ohjattavassa valaistuksessa suurin käyttömukavuutta lisäävä ominaisuus on tilanneohjaukset. Yleisin tilanneohjaus on kotona/poissa toiminto. Keskuspaketissa poissa tilanne kytkee kaikki valaistukset ja ohjattavat pistorasiat rakennuksen sisältä pois päältä. Kotona tilanne kytkee eteisen ja tuulikaapin valaistusryhmät sekä ohjattavat pistorasiat päälle. Tilanteilla voidaan luoda tilaan kuin tilaan juuri sopiva valaistus yhdellä painalluksella, vaikka valaistusryhmiä olisi useita. Keskuspaketissa kotona/poissa tilanteiden lisäksi loma, siivous, yö, ulkovalaistus sekä kaksi custom tilannetta, jotka ovat vakiona ohjelmoitu keittiön ja olohuoneen tilanteita varten. Kaikkia tilanteita voidaan muokata helposti ilman kytkentämuutoksia. Tilanteita muokataan yksinkertaisesti asettelemalla haluttu valaistus tilaan/rakennukseen ja painamalla pitkään tilanne painiketta, jolloin tilanne tallentuu uudelleen. Tilanteet ohjaavat myös rakennuksen lämmitystä, joka on selvitetty tarkemmin ohjeistuksen lämmitys osiossa.

Perinteisillä painonapeilla ohjattava järjestelmä on myös helposti muunneltavissa. Esimerkiksi jos keittiöön tarvitaan vain kolme valaistusryhmää, voidaan paketin neljäs ryhmä siirtää vaikkapa olohuoneen viidenneksi valaistusryhmäksi. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että siirretään keittiön painike 2C olohuoneeseen haluttuun paikkaan ja keskuksella kytketään olohuoneeseen lisätty valaistusryhmä keittiön valaistus 4 lähtöön.

 

Kaapelointi

Keskuspaketit vaikuttavat rakennuksen kaapeloinnin toteutukseen. Suurin muutos kaapeloinnissa tapahtuu painikkeiden osalta, joka on selvitetty tarkemmin niiden osioissa. Laitteille kaapeloitavat syötöt viedään keskuspaketin ryhmäkeskukselle.

Perinteisillä painonapeilla ohjattavan Hybrid järjestelmän kaapelointi

Tässä järjestelmässä jokainen painike on kaapeloitava suoraan KNX keskukselle. Järjestelmäkaavioon on kuvattu kaapeloinnin toteutus kentällä esimerkki tapauksessa. Jokaista painikkeilta tulevaa kaapelia varten löytyy keskuksesta riviliittimet. Painikkeiden lisäksi kaapeloidaan myös KNX väyläkaapelointi Z41 kosketuspaneelilla sekä liiketunnistimelle. Väyläkaapeloinnin vaatimukset on esitetty KNX painike version kaapelointi osassa. Kaapelina käytetään KLM 4x0,8 kaapelia, jota käytetään myös KNX väyläkaapelina.

KNX painikkeilla ohjattavan järjestelmän kaapelointi

KNX painikkeiden kaapelointi on erittäin yksinkertaista, sillä painikkeet vaativat ainoastaan KNX väylän. KNX väylän kaapelointi on joustavaa, koska väylää voidaan ketjuttaa laitteilta toiselle ja jakaa yhdeltä laitteelta keskitetysti muille laitteille. Ainoa rajoitus kaapeloinnissa on, että väylää ei saa kytkeä silmukkaan. Esimerkit väyläkaapeloinnista löytyvät pakettien liitteistä

Väyläkaapelina käytetään KLM 4x0,8 kaapelia.

 

Tilanteet

KNX:llä ohjattavissa automaatiojärjestelmissä suurin käyttömukavuutta lisäävä tekijä on tilanneohjaukset. Yleisin esimerkki tilanneohjauksista on kotona/poissa toiminto. Tämän lisäksi keskuspaketit sisältävät monia muita tilanteita. Kaikki tilanteet ovat uudelleen tallennettavissa. Tilanteita muokataan yksinkertaisesti asettelemalla haluttu valaistus tilaan/rakennukseen ja painamalla pitkään tilanne painiketta, jolloin tilanne tallentuu uudelleen. Kaikkien tilanteiden vakioasettelut on kuvattu taulukkoon 1
 

____________________________________________________________________________________________

Tilanne                                                          Kuvaus toiminnoista
____________________________________________________________________________________________

Kotona                          Kytkee eteisen ja tuulikaapin valaistukset päälle seka ohjattavat pistorasiat
                                      Asettaa lämmityksien asetusarvoksi  22°C
____________________________________________________________________________________________

Poissa                           Sammuttaa kaikki rakennuksen sisallä olevat valaisimet seka ohjattavat pistorasiat
                                       Asettaa lämmityksien asetusarvoksi 22°C
____________________________________________________________________________________________

Loma                             Sammuttaa kaikki valaisimet ja ohjattavat pistorasiat
                                       Asettaa lämmitvksien asetusarvoksi  18'C
____________________________________________________________________________________________

Custom 1 (Keittiö)        Kytkee keittiön valaistus-1 75% päällee ja valaistus-2 päälle
                                       Sammuttaa keittiön valaistuksen 3 ja 4
____________________________________________________________________________________________

Custom 2 (Olohuone)  Kytkee olohuoneen valaistus-1 ja -2 75% päälle
                                       Sammuttaa olohuoneen valaistuksen 3 ja 4
____________________________________________________________________________________________

Siivous                          Kytkee rakennuksen kaikki sisällä olevat valaisimet päälle
____________________________________________________________________________________________

Yö                                  Sammuttaa kaikki ulkovalot sekä yleisten tilojen valot
____________________________________________________________________________________________

Ulkovalaistus                Sytyttää kaikki ulkovalaistusryhmät
____________________________________________________________________________________________

Taulukko 1. Tilanteiden vakioasettelut

 

Rakennuksen lisäsähköistys

Lisäsähköistyksellä tarkoitetaan sähköistyksiä, joita ei ohjata taloautomaatiolla. Näitä ovat esimerkiksi laitteiden syötöt (APK, PPK & JK), jotka saavat sähkönsä suoraan talon ryhmäkeskukselta eikä niitä liitetä lainkaan KNX:ään. Valaistuksen osalta tällaisia kohtia voivat olla mahdolliset vaatehuoneet, joihin voidaan lisätä perinteiset kytkimet tai liiketunnistimet ohjausta varten.

Perinteisiä liiketunnistimia voidaan lisätä myös KNX lähtöihin vaikkapa esimerkiksi ulkovalaistuksien ryhmiin. Liiketunnistin kytketään vain valaistusryhmän ohjauksen rinnalle joko ryhmäkeskuksella tai jakorasiassa. Perinteisellä liiketunnistimella täytyy kuitenkin olla lisäksi oma katkeamaton jatkuva ohjausjännite. Jos kytkentä tapahtuu jakorasiassa on ryhmää syöttävään kaapeliin huomioitava lisäksi ylimääräinen johdin jatkuvaa vaihetta varten. Valmispaketteihin on mahdollista myös lisätä KNX liiketunnistimia niin sisälle kuin uloskin. KNX liiketunnistimen etuna on, että yhdellä liiketunnistimella voidaan helposti ilman lisäkaapelointia ja releitä ohjata useaa eri valaistusryhmää. Ulos asennettavilta liiketunnistimilta voidaan myös mitata ulkolämpötila, joka voidaan liittää Z41 näyttöpaneeliin.